FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
محصولات
سیم بکسل
جرثقیل سقفی
زنجیر
تسمه حمل بار
متعلقات زنجیر
وینچ
مقالات
تماس

شگل نعلی تناژ دار


مورد استفاده در بار برداری - تناژ ۱و ۲و ۳۲۵و ۴۷۵و ۶۵و ۸۵و ۹۵و ۱۲و ۱۵و ۱۷ تن وبالاتر٬

شگل یو توناژدار


مورد استفاده در بار برداری - تناژ ۱و ۲و ۳۲۵و ۴۷۵و ۶۵و ۸۵و ۹۵و ۱۲و ۱۵و ۱۷ تن وبالاتر

شگل یو معمولی


کاربرد در باربرداری های بالنسبه سبک - سایز از 8میلیمتر تا 32 میلیمتر - سایز های مورد استفاده بیشتر عبارتند از 12و 14و 16 و 18 و 20 - این نوع شگل برای استفاده در اسلینگهای برای بار برداری بیش از 1 تن توصیه نمی شوند

نحوه اتصال شگل یو